Fornyet vandindvindingstilladelse til Floes Vandværk, og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Floes Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 20.900 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.

19. april 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Floes Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 20.900 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 17. maj 2017.