Randers Kommune fører tilsyn med drikkevandet fra private boringer og brønde

Randers Kommune fører tilsyn med drikkevandet fra private boringer og brønde, jf. drikkevandsbekendtgørelsen.

Hvordan udføres tilsynet?

Tilsynet med private brønde og boringer udføres ved, at ejeren af anlægget får udtaget en vandprøve til analyse hvert femte år.

Hvis anlæggets ejer ønsker det, er der også mulighed for at en tilsynsmedarbejder fra kommunen udfører en teknisk besigtigelse af anlægget.

Har du yderligere spørgsmål? 

Spørgsmål om tilsynet kan rettes til drikkevandsanalyser@randers.dk.

Læs mere om tilsynet og om vandanalysen i tilsyn med enkeltboringer og brønde.