Sløjfning af brønde og boringer

Skal du have sløjfet din brønd eller boring?

Randers Kommune har udarbejdet vilkår og vejledning for sløjfning af brønde og boringer.

Er du i tvivl om, hvorvidt din brønd eller boring skal sløjfes, så skriv til vand@randers.dk

Inden sløjfningen udføres, skal du udfylde og indsende en sløjfningsblanket til vand@randers.dk.

Sløjfningen skal også indberettes til GEUS på et særskilt skema, og udføres af et borefirma med A-bevis.

Sløjfningsblanket

GEUS-skema