Ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til indvinding af grundvand til vanding og industriformål

Ansøgningsskema til vandindvindinger med administrativt forlænget tilladelser. Vandindvinder skal sende en ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til Randers Kommune inden den 10. oktober 2016

Ansøgningsskema til vandindvinder med administrativt forlænget tilladelser. Vandindvinder skal sende en ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til Randers Kommune inden den 10. oktober 2016.

Ansøgningen skal udfyldes og sendes digitalt ved hjælp af linket i nedenstående boks:

Ansøg om fornyet tilladelse her

Vandindvindingstilladelser er generelt tidsbegrænsede. Ved udløb af en tilladelse skal der, i henhold til vandforsyningslovens §§ 20 og 21, søges om fortsat ret til vandindvinding.

Hvis der er behov for hjælp til at udfylde det digitale ansøgningsskema, kan vandværket kontakte Jan Hansen: tlf. 89 15 16 44 og Astrid Bonde: tlf. 89 15 16 28.