Markvandingsboring

I Randers Kommune er der ca. 75 markvandingsboringer. Markvandingsboringer der primært bruges til vanding af landbrugsafgrøder. Enkelte af disse markvandingsboringer kræver vand af drikkevandskvalitet, og der skal dermed udtages en vandprøve en gang årligt. Det er typisk de steder hvor der dyrkes jordbær. Tilladelse til etablering af en markvandingsboring, tilladelse til indvinding af grundvand eller fornyelse af udløbne indvindingstilladelser skal søges ved Randers Kommune. Tilladelser gives normalt for en periode på op til 10 år. Tilladelsen vil som ofte indeholde krav, om indberetning af oppumpede vandmængder og pejleresultater.

Ansøgning om tilladelse

Indberetninger