Større enkeltanlæg

I Randers Kommune er der enkelte virksomheder, som har egen boring til indvinding af grundvand til produktionen og sanitære forhold.

Det er typisk virksomheder, der bruger store mængder vand i forbindelse med produktionen.

Hvis produktionen kræver vand af drikkevandskvalitet, eller vandet bruges til sanitære forhold, køkken og bad, skal der løbende udtages vandprøver i henhold til gældende regler.

Tilladelse til etablering af en boring, tilladelse til indvinding af grundvand eller fornyelse af udløbne indvindingstilladelser skal søges ved Randers Kommune. Tilladelser gives normalt for en periode på op til 30 år.

Tilladelsen vil som ofte indeholde krav om indberetning af oppumpede vandmængder og pejleresultater.

Ansøgning om tilladelse

Indberetninger