Hårdhedsgrader i drikkevandet

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden har betydning for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden har betydning for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Vandets hårdhed

Normalt angives vandets hårdhed i tyske hårdhedsgrader (ºdH).

Hårdhedsgraden er et udtryk for koncentrationen af magnesium- og calcium-ioner (Ca²+ + Mg²+) i vandet. Koncentrationen måles i milliækvivalenter pr. liter (meq/l).

Hårdhed i vand kan beskrives som værende forbigående, permanent eller total.

Forbigående hårdhed svarer til den andel af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+) der er opløst i vandet, fordi kuldioxid (CO2) har opløst hydrogencarbonat (HCO3-). Ved kogning vil der ske en afgasning i form af kuldioxid (CO2) og hydrogenkarbonat (HCO3-) vil udfælde som kalk sammen med calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+). Dette kan ses som hvidlig belægning i gryder og elkedler.

Permanent hårdhed svarer til koncentrationen af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+) der skyldes opløst kalk forårsaget af f.eks. svovlsyre og salpetersyre.

Total hårdhed svarer til summen af den permanente og den forbigående hårdhed.

Hvis koncentrationen af hydrogenkarbonat (HCO3-) bliver større end koncentrationen af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+), er den permanente hårdhed nul.

Hårdhedsgrader

En tysk hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af calcium (Ca²+) og magnesium (Mg²+) i meq/l.

Dosér vaskemiddel efter vaskemiddelpakkens anvisning og hårdhedsgraden på dit vandværk.