Vandkvaliteten ved dit lokale vandværk

Miljø og Teknik har lavet links til analyser for vandværker i den nationale database Jupiter. Det er også muligt via de nedenstående link at se oplysninger om de boringer vandværkerne har tilknyttet._

Tjek din vandkvalitet

Her under kan du se vandkvaliteten ved dit lokale vandværk.

Vandværkerne er oplistet alfabetisk, og der linkes til den nationale database ved GEUS.

Albæk Vandværk

Asferg Vandværk a.m.b.a.

Assentoft Vandværk

Bjergby Søndre Vandværk

Bunkedal Vandværk, Verdo Vand A/S

Dalbyneder Vandværk

Dalbyover Vandværk, Maglekilde 

Drastrup Mark Vandværk 

Dronningborg Vandværk f.m.b.a 

Enslev & Blenstrup Vandværk I/S 

Eriksborg Vandværk 

Floes Vandværk I/S 

Fløjstrup Vandværk 

Frisenvold Vandværk 

Fussingø Skovdistrikts Vandværk 

Fårup Vandværk 

Gassum Vandværk 

Gimming Vandværk 

Gjerlev Vandværk 

Gjesinggård Vandværk 

Hald By og Omegn´s Vandværk 

Harridslev Vandværk 

Havndal Vandværk A.M.B.A. 

H/S Bjergbyparkens Vandværk 

Hvidsten Vandværk A.m.b.a. 

Jebjerg Vandværk 

Kastbjerg Vandværk 

Knejsted Vandværk 

Kondrup Vandværk 

Kousted Vandværk 

Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej 

Kristrup Vandværk, Gl. Clausholmvej 

Kærby Vandværk 

Langkastrup Vandværk 

Langå Vandværk a.m.b.a. 

Lindbjerg Vandværk 

Linde Vandværk 

Mejlby Vandværk 

Mellerup Vandværk 

Oust Mølle Vandværk, Verdo Vand A/S 

Rishøj Vandværk 

Råby Vandværk 

Råsted Centralvandværk A.M.B.A. 

Sdr. Borup Vandværk 

Sdr. Vinge Vandværk 

Slyngborg Vandværk 

Sparrehusvejens Vandværk 

Spentrup Vandværk I/S 

Stangerum Vandværk I/S 

Stevnstrup Vandværk 

Stevnstrup Vestre Vandværk 

Stolsbjerg Vandværk 

Stouby Vandværk I/S 

Strømmen Vandværk 

Strømmen Vandværk, Svendborgvej

Støvring Vandværk A.M.B.A 

Støvringgård Kloster Vandværk 

Sødring - Udbyhøj Vandværk 

Sønderbæk Vandværk I/S 

Søndervang Fællesvandværk 

Tebbestrup Vandværk 

Torup Vandværk 

Torup Gl. Skole Vandværk 

Trudsholm 

Trustrup Vandværk 

Tvede Vandværk 

Tørring Vandværk I/S 

Tånum Vandværk I/S 

Udbyneder Vandværk 

Uggelhuse Øst Vandværk I/S 

Vilstrup Vandværk, Verdo Vand A/S 

Vinstrup Vandværk 

Virring Vandværk 

Vestrup Vandværk (Knotten) 

Vorup Vandværk I/S 

Værum By Vandværk I/S

Væth Udflytter Vandværk 

Væth Vandværk 

Ø. Velling Vandværk 

Ølst Vandværk 

Øster Bjerregrav Vandværk Amba 

Øster Tørslev Vandværk A.M.B.A 

Østermarkens Vandværk

Østrup Skov Vandværk, Verdo Vand A/S 

Ålum Vandværk 

Årslev By Vandværk 

Årslev Mark Vandværk