Indsatsplanlægning

I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg skal Randers Kommune udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Hvad er OSD-områder og indvindingsoplande?

Områder med særlige drikkevandsområder (OSD-områder) er større, sammenhængende områder med grundvand af høj kvalitet og i så store mængder, at det kan dække det fremtidige behov for drikkevand. Indvindingsoplande for almene vandværker  er områder, hvorfra de almene vandværker indvinder vand. Tilsammen udgør de to områdetyper grundlaget for den fremtidige forsyning med drikkevand til kommunens borgere og virksomheder.

Oprindeligt blev OSD-områderne udpeget af amtet og beskrevet i regionplanerne. Udpegningerne gælder fortsat og er i dag en del af planlægningen i kommunerne. I disse områder skal der tages særlige hensyn for at beskytte drikkevandet.

Du kan se OSD-områder og indvindingsoplande på Miljøportalen.

Hvad er en indsatsplan?

Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af en geologisk kortlægning, som udføres af Staten (Naturstyrelsen, Århus).

Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Kommunen har oprettet et koordinationsforum, der skal rådgive kommunen i arbejdet med at lave indsatsplaner på grundvandsområdet.

Planen beskriver også, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser og hvornår de gennemføres. En vedtaget indsatsplan er således en aftale mellem kommunen, vandværkerne og andre berørte parter om en fælles indsats for at beskytte grundvandet.

Hvorfor lave en indsatsplan?

Indsatsplanerne laves i samråd med vandværkerne og de øvrige berørte parter. En indsatsplan skal sikre, at der også i fremtiden er rigeligt med rent grundvand til at forsyne borgere og virksomheder i Randers Kommune. Det kan sikres gennem en effektiv beskyttelse af grundvandet, og indsatsplanerne er et af de vigtigste værktøjer til sikring af fremtidens drikkevand.

Indsatsplaner i høring

Rammeindsatsplan for Randers Syd samt delindsatsplaner for 20 vandværker i området syd for Randers Fjord og Gudenåen er pt. i høring. Høringen løber fra den 9. februar til 4. maj 2018. Rammeindsatsplan og delindsatsplaner kan læses her.

Vedtagne indsatsplaner

Efter at Naturstyrelsen har udført geologisk kortlægningen for den nordligste del af kommunen, har Natur og Miljø udarbejdet dels en rammeindsatsplan med resultater, mål og retningslinjer dels målrettede delindsatsplaner for hvert af områdets 11 vandværker.

Ramme- og delindsatsplaner har været forelagt for Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse, er godkendt i Miljø- og teknikudvalget,  samt endelig vedtaget af byrådet den 8. februar 2016.

Rammeindsatsplan, Asferg - Udbyneder
Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk
Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk
Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk
Delindsatsplan for Gassum Vandværk
Delindsatsplan for Havndal Vandværk
Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk
Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk
Delindsatsplan for Kærby Vandværk
Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk
Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk