Vandforsyningsplan

En vandforsyningsplan beskriver hvorledes vandforsyningen af boliger, erhverv og institutioner i kommunen skal tilrettelægges. Hvordan der sikres en tilstrækkelig drikkevandsforsyning med en tilfredsstillende kvalitet nu og i fremtiden, og hvilke vandværker der skal forsyne de enkelte dele af kommunen. Planen udgør det administrative grundlag for kommunen og for vandværkerne.

Byrådets vision for vandforsyningen i kommunen: 

 ”Kvaliteten af drikkevandet har afgørende betydning for vores sundhed. Alle skal derfor sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, baseret på uforurenet grundvand.”

Vandforsyningsplan 2013 for Randes Kommune blev vedtaget på byrådets møde den 17. juni 2013. Du finder vandforsyningsplanen her

Vandforsyningsplan 2013 afløste de 6 forskellige vandforsyningsplaner, som var udarbejdet for sammenlægningskommunerne før  kommunesammenlægningen i 2006. Du finder de nu ophævede vandforsyningsplaner med kortbilag via nedenstående links:

Vandforsyningsplan for tidligere Langå Kommune

Langå Kommune - kortbilag med forsyningsoplande og hovedledninger

Vandforsyningsplan for tidligere Mariager Kommune

Mariager Kommune - kortbilag med forsyningsoplande

Vandforsyningsplan for tidligere Nørhald Kommune (2001 - 2004) 

Vandforsyningsplan for tidligere Nørhald Kommune - 2005 og frem til sammenlægningen 

Nørhald Kommune - Kortbilag

Vandforsyningsplan for tidligere Purhus Kommune 

Purhus Kommune - kortbilag  

Vandforsyningsplan for tidligere Randers Kommune 

Randers Kommune - kortbilag

Vandforsyningsplan for tidligere Sønderhald Kommune 

Sønderhald Kommune - kortbilag