Ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til vandværksformål

Ansøgningsskema til vandværker med administrativt forlænget tilladelser. Vandværket skal sende en ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til Randers Kommune inden den 1. september 2016.

Ansøgningsskema til vandværker med administrativt forlænget tilladelser.
Vandværket skal sende en ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse til Randers Kommune inden den 1. september 2016.

Ansøgningen skal udfyldes og sendes digitalt ved hjælp af linket i nedenstående boks:

Ansøg om fornyet tilladelse her

Vandindvindingstilladelser er generelt tidsbegrænsede. Ved udløb af en tilladelse skal der, i henhold til vandforsyningslovens §§ 20 og 21, søges om fortsat ret til vandindvinding.

Hvis der er behov for hjælp til at udfylde det digitale ansøgningsskema, kan vandværket kontakte Jan Hansen: tlf. 89 15 16 44 og Astrid Bonde: tlf. 89 15 16 28.