Indberetning af oppumpede vandmængder og pejleresultater

Indberetning af oppumpede vandmængder og indberetning af pejleresultater skal ske her.

Registrer og indberet størrelsen af den oppumpede og/eller distribuerede vandmængde

Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse samt vandforsyningsanlæg, der modtager vand fra andre anlæg, skal årligt registrere og indberette størrelsen af den oppumpede og/eller distribuerede vandmængde til kommunen, jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Indberetningen skal foretages én gang årligt, opgjort for perioden 1. januar til 31. december.

Hvordan kan jeg indberette?

Indberetning af oppumpede vandmængder og pejleresultater skal foretages via linket i selvbetjeningsboksen.

Hvis der skulle opstå problemer med indberetning kan du sende en mail til vand@randers.dk med oplysninger om:

"lokalitet", (11-cifret tal, der fremgår af indvindingstilladelsen), navn på kontaktperson og gerne en kort beskrivelse af problemet.

Indberetning af vandmængder og pejlinger.

Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne skal bruges i forbindelse med udarbejdelsen af vandforsyningsplanen, bl.a. til at bestemme det forventede behov for vand i kommunen samt fordelingen på de forskellige forbrugskategorier (husholdning, institutioner m.v., industri- og håndværksvirksomheder, landbrug og gartneri)

Endvidere vurderes oplysningerne i henhold til vandforsyningsanlæggets indvindingstilladelse. Alle oplysningerne indberettes videre til staten 1. april. Data vil herefter være offentlig tilgængelig i Jupiter hos Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (www.geus.dk).