Krav til kvalitetssikring

Der er forskellige krav til kvalitetssikring afhængig af vandværkets størrelse, de små skal gennemføre kursus

Der er forskellige krav til kvalitetssikring afhængig af vandværkets størrelse.

Der skelnes mellem

  • Små vandværk, der leverer mindre end 17.000 m3/år
  • Mellemstore vandværker, der leverer mellem 17.000 m3/år til 750.000 m3/år
  • Store vandværker, der leverer over 750.000 m3/år

Små vandværker skal sørge for, at den driftsansvarlige gennemfører et kursus i almindelig vandværksdrift og elementær vandværkshygiejne.

Ligeledes ville det være en fordel for de små vandværker, at indføre driftsledelse og udarbejde tjeklister og handleplaner for den fremtidige vedligeholdelse og drift af vandværker.

Mellemstore vandværker skal opfylde bekendtgørelsens § 3, der omfatter

  • Kortlægning af hele vandværket
  • Arbejdsgange ved almindelig drift
  • Vurdering af risikoen for forurening fra det samlede produktionssystem
  • Udarbejde en handleplan for håndtering af den vurderede risiko
  • Opfølgning og dokumentation af gennemførte tiltag

Store vandværker skal indføre ISO22000, eller systemer der bygger på HACCP-principperne, som f.eks. DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) eller tilsvarende.

Opdeling af vandværkerne Liste over hvilke vandværker, som betegnes, som værende små, mellem store og store vandværker kan findes i banneret til højre.