Vejledning

Naturstyrelsen har i juli 2014 udsendt en vejledning til bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Naturstyrelsen har i juli 2014 udsendt en vejledning til bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.

Vejledningen gennemgår systematisk bekendtgørelsens krav til kvalitetssikring på almene vandværker. Vejledningen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside eller via banneret i højre side.

Bekendtgørelsen kan findes via banneret i højre side.

Randers Kommunes rolle

Randers Kommune vil i forbindelse med tilsyn på vandværkerne høre hvilke tiltag der har været udført, og drøfte med vandværket hvilke fremtidige handlinger der skal iværksættes for, at kvalitetssikre værket.

Kommunens skal inden for 6 måneder efter et kvalitetssikringssystem er indført have underretning om det. Underretningen skal ske via en mail til vand@randers.dk eller ved brev.